O nama

Kompanija MOVIDA kao Vaš budući saradnik je idealno rešenje u slučaju da imate potrebu za proširenjem Vašeg posla i uspostavljanjem saradnje sa kompanijama na inostranom tržištu. Naš tim čine eksperti u Više privrednih grana kada je konsalting u pitanju i spremni smo da Vam obezbedimo jednostavno uključivanje u nove tržišne tokove i saradnju sa vodećim kompanijama širom Rusije i ostalih zemalja Evrope.

MOVIDA tim je spreman za rešavanje širokog spektra zadataka uz kompletnu realizaciju velikih projekata u saradnji sa velikim ruskim kompanijama iz svih postojećih sektora ekonomije i privrede.

Zastupnici smo velikog broja Ruskih preduzeća koji posluju u oblasti građevine, medicine, IT tehnologija, industrije, automatike, energetike , inovativnim tehnologijama elektronike i robotike, expo i marketing prezentovanja, a sve to u cilju uspostavljanja saradnje Vašeg preduzeća i kooperacije po B2B principu sa inostranim komplanijama.

Budite među prvima na tržištu koji će primenom ovih tehnologija, materijala i usluga uneti značajne promene i novitete u dosadašnjem klasičnom pristupu poslovanja u mnogim oblastima.

Sigurni smo da ćete uvideti kompleksnost i potencijal naših usluga, koje će Vam nesumnjivo doneti veliku korist, a krajnjim korisnicima uspeh i zadovoljstvo.

Ukoliko ste zainteresovani za nove i specifične tehnologije koje su potvrđene u praksi, MOVIDA Vam stoji na raspolaganju za sve dodatne informacije i savete.

Ukoliko želite da u vašoj organizaciji povećate efektivnost važnih poslovnih procesa, uvođenjem najnovijih ideja i dostignuća u savremenom poslovanju, potražite naše usluge poslovnog konsaltinga.

U odnosu na vaše specifične potrebe, naši konsultanti će zajedno sa vašim menadžment timom, raditi na kreiranju, razvoju i stimulaciji onih poslovnih procesa koji će u vašoj firmi doprineti povećanju vrednosti.

U radu koristimo savremenu metodologiju zasnovanu na najnovijim modelima poslovnog konsaltinga, upotrebom konkretnih alata baziranih na istraživanju.

U toku procesa konsaltinga:

Ustanovićemo vaše poslovne
potrebe prikupljanjem
dokaza-informacija
baziranih na istraživanju.

U odnosu na dogovorenu
strategiju, pripremiti
efektan i jasno definisan
akcioni plan

U odnosu na potrebe, ispitati
i analizirati odgovarajuće
poslovne funkcije, planove i
ciljeve.

Pomoći u realizaciji
akcionog plana
učestvovanjem u izvođenju
konkretnih akcija.

Pripremiti detaljan izveštaj
trenutnog stanja, kao i
konkretnih predloga
razvojnih strategija.

Po sprovođenju plana,
pripremiti detaljnu
evaluaciju uspešnosti
izvedenih akcija.

Možemo vam pomoći u sledećim stvarima:

Naš zajednički proizvod je akcioni plan koji je rezultat analize bazirane na prikupljenim dokazima.

Na našu podršku možete računati i tokom sprovođenja dogovorenog akcionog plana.
Organizovaćemo tim specijalista koji svojom stručnošću i iskustvom u potpunosti odgovaraju vašim
trenutnim zahtevima.

Antikor

Preduzeće Antikor d.o.o., se bavi poslovima antikorozivne zaštite kapitalnih objekata, instalacije i opreme u oblasti energetike,

petrohemije, naftne i hemijske industrije, rudarstva, metalurgije, brodogradnje, mašinogradnje i metalo-prerađivačke industrije.

Spremni su da Vam pomognu oko:

- antikorozivne zaštite svih vrsta konstrukcija, instalacija i opreme;

- oblaganja unutrašnjosti rezervoara i sličnih objekata epoksidnim i sličnim smolama;

- izvođenja izolaterskih radova, hidro, termo i akustične izolacije;

- izrade visokootpornih habajućih „samoliv“ podova u industrijskim i javnim objektima;

- zaštite i sanacija betonskih površina od erozije i korozije;

- hemijskog čišćenje, dekarbonizacija, odmašćivanje i degazacija raznih postrojenja, uređaja i instalacija;

- protivpožarne zaštite metalnih i drvenih konstrukcija, kablova, uređaja i drugih konstrukcionih elemenata;

- katodna zaštita metalnih konstrukcija;- kontrole kvaliteta izvedenih radova prema najnovijim domaćim i međunarodnim standardima kvaliteta.

TABAŠ doo

Glavne aktivnosti firme TABAŠ doo su kompletni kamenorezački radovi u građevinarstvu -sve faze projektovanja kao i nabavke, obrade i ugradnje pozicija u kamenu – podovi, stepenice, zidne unutrasnje obloge kao i fasade.

Mogu Vam ponuditi potkonstrukcije izrađene od viskokokvalitetnih namenski projektovanih aluminijumskih profila i nosača od legura minimum kvaliteta AW 6063 T6, različitih oblika i dimenzija.

Razvili su poseban, sopstven, namenski visokokvalitetni, atestirani sistem aluminijumske potkonstrukcije za ventilisane fasade, završne obrade od prirodnog kamena. Sistem se sastoji od vertikalnih i horizontalnih aluminijumskih profila i aluminijumskih nosača za različita udaljenja.

Sistem odgovara svim vrstama kvalitenog kamena: granit, mermer, travertin, krečnjak, peščar, veštački kamen -polimermer, i sl, debljine od 2cm, 3cm i više.

CMC Gramax

Kompanija Gramax kao naš partner pruža usluge za pojedinačne segmente gradnje, ali istovremeno i sveobuhvatne inženjering platforme u građevinarstvu. Posebnu pažnju posvećuje kvalitetu materijala i usluga.

Mašinsko malterisanje je jedna od usluga za koju se kompanija CMC GRAMAX specijalizovala. Dugogodisnje iskustvo, profesionalna oprema I veliki tim garantuje ispunjenje svakog posla vrhunskim kvalitetom I velikom brzinom. Postavljaju ugaone profile, nanose adekvatne podloge pre malterisanja kod slabo upijajucih i glatkih zidova i plafona visoke gustine, a mogu Vam ponuditi i sve ostale pripremne i zavšne radove u skladu sa tehničkim propisima.

Piro Himika

Piro Himika ima inovativno rešenje za Vas - AUTONOMNI UREĐAJ ZA GAŠENJE POŽARA.

PiroStiker AST je minijaturni autonomni uređaj za gašenje vatre u obliku tanke pločice određenog oblika i veličine, koji može da zaustavi požar u trenutku kada gorenje tek počinje.

Ovaj proizvod je rezultat dugogodišnjeg rada istraživačkog centra koji je fokusiran na razvoj novih tehnologija na bazi mikrokapsulacije agensa za gašenje vatre.

Požar više nije Vaša briga!

Ovde možete videti kako to funkcioniše:

Normasoft

Uz Normasoft tim možemo Vam obezbediti sistemske arhitekte, softverske arhitekte, dizajnere, programere sistema, testere, grafiku i dokumentaciju stručnjaka sa relevantnim iskustvom i referencama za vaše projekte.

Imaju iskustva u dizajniranju i implementaciji prilagođenih softverskih i web rešenja za različite vrste kompanija i za pojedince, u skladu s potrebama njihovog poslovanja i performansama na Internetu.

Prate nove tehnologije i trendove u IT industriji.

Peter Expo

Peter Expo tim čine profesionalci iz oblasti upravljanja događajima, analitike trendova, vizuelnih komunikacija, inžinjeringa, logistike, štampe i dizajna.

Naša zajednička misija je maksimalna realizacija potencijala kompanija korišćenjem analize tržišta, iskustvom i inovacijama, naučni i tehnički razvoj. Stvaranje novih poslova i izgradnja interne finansijske politike operativnih kompanija u smislu investiranja poboljšana atraktivnost. Održavanje konferencija i seminara u cilju efikasne interakcije. Određivanje perspektive saradnje i razvoj.

Sarađuju sa ruskim i međunarodnim kompanijama i brendovima.

Profinance

Na domaćem i međunarodnom tržištu društvo za faktoring ProFinance,  svojim klijentima faktoringom obezbedjuje najbrži način da dođu do likvidnih sredstava i izmire obaveze na vreme. 

Poseduju iskustvo i efikasnost, znanje i profesionalizam, što ih čini jednom od najrenomiranijih faktoring kompanija u Srbiji i regionu. Nude rešenja prilagođena specifičnim zahtevima i potrebama u različitim industrijskim granama.

Servoteh

Servoteh d.o.o. svoju delatnost deli na četri celine:

- Distributerska prodaja komponenti i rezervnih delova iz oblasti industrijske pneumatike, hidraulike, centralnog podmazivanja, zaptivnih sistema, filterskih sistema, frekventnih regulatora, linearne tehnike, robotskih sistema. 

- Razvoj, mašinsko i elektro projektovanje i konstruisanje, proizvodnja, montaža, puštanje u rad kompletnih mašina i sistema u cilju automatizacije procesa proizvodnje. 

- Mašinska obrada na savremenim CNC mašinama i izrada složenih pozicija, podsklopova I sklopova.

- Servis i modernizacija pogonskih i upravljačkih sistema kao i kompletnih instalacija, mašina i postrojenja obuhvatajući demontažu, dijagnostiku, servis sa potrebnim rekonstrukcijama, montažama i puštanjem u rad.

Koriste softverske alate za 3D CAD/CAM konstruisanje, EPLAN, pakete za PLC i SCADA softvere , softvere za CNC računare.

SKY MUSIC SOLUTIONS

Organizacija „SKY MUSIC SOLUTIONS“ d.o.o,  je fokusirana na prodaju , iznajmljivanje , montažu i servis  audio , video i rasvetnih uređaja i sistema.

Politika kvaliteta uspostavljena je u skladu sa svrhom postojanja  i ona obuhvata:

- Ispunjenje zahteva klijenata za uslugom visokog kvaliteta isporučenu u ugovorenom roku

- Poštovanje zakonskih propisa i ispunjenje obaveza prema državi i društvu

- Razvijanje dugoročnih i korektnih odnosa sa isporučiocima, klijentima i drugim zainteresovanim stranama, kroz stalnu komunikaciju i razumevanje njihovih potreba

- Obezbeđenje kontinuiranog tehničko-tehnološkog razvoja procesa rada

Uvek će vam obezbediti kvalitetnu opremu, realizaciju kvalitetne usluge kao i ostvarivanje utvrđene politike i ciljeva kvaliteta

Timco

Tim Co. je preduzeće posvećeno zdravlju žena.

Počeli su kao servis medicinske opreme, a sada su zastupnici američke firme Codonics i Hologic kao i finske firme Soredex. Uspešno instalirana, ajmodernija oprema je omogućila da Tim usvoji moto:"Kvalitet dobija na duge staze."

Kada je zdravlje u pitanu najbitniji je dobar Tim!

Solving

Ako ste u IT sektoru i želite da unapredite svoju karijeru pomoćićemo vam uz  našeg partnera Solving doo.

U okruženju u kojem rastu zahtevi prema informacionim tehnologijama, rešenje su brz rast i prepoznavanje uz jedinstven pristup uslugama upravljanja, sigurnosti preduzeća i usaglašenosti. Tim čini više od 20 stručnih konsultanata.

Uspešni su u bankarstvu, osiguranju, telekomunikacijama, energetici...

Legi sistem

Predstavništvo nemačke kompanije, kod nas LEGI SGS d.o.o ima širok asortiman proizvoda od specijalno obrađenog metala: ograde,kapije, pergole, paviljoni, lukovi, gabioni, parkirne rampe, jarboli, gazišta, kao i razne vrste žice i žicani proizvodi sa upotrebom u građevinarstvu.

Uz Legi vam možemo ponuditi visoko funkcionalne proizvode, ekonomične i jednostavne za montažu i dugogodišnju garanciju (od 10 do 20 godina).

Ovi proizvodi su toplo pocinkovani, sistemom potapanja, što je naročito važno kada se radi o vezanim delovima žica na rešetkama, i po želji plastificirani

Uspešnog poslovanja je u ostvarivanju visokog kvaliteta proizvoda i korišćenju najsavremenije tehnologije.

Sunbar

Ako Vam je potrebna specijalizovana IT oprema odnosno POS oprema, čija primena je karakteristična za različite oblasti poslovanja kao što su logistka, proizvodnja, trgovina, industrija…možemo Vam je ponuditi u saradnji sa kompanija SUNBAR d.o.o. Više od decenije uspešnog poslovanja, imaju kompletno rešenje u snabdevanju klijenata vrhunskom hardverskom opremom, adekvatnim softverskim rešenjima a sve to uz kompletnu servisnu i tehničku podršku.


Zastupaju vodeće svetske brendove čijim spektrom proizvoda pokrivaju sve potrebe klijenata:

- NCR: POS radne stanice
- Datalogic: bar-kod skeneri, PDA i PDT uređaji, automatizovani sistemi obeležavanja i očitavanja kao i identifikacija putem radio frekvencije (RFID)
- Honeywell (Metrologic): bar-kod skeneri, PDT i PDA uređaji i automatizovani sistemi
- Motorola: price checker, bar-kod skeneri PDA i PDT uređaji
- Avery Berkel: maloprodajne i magacinske vage
- Zebra: štampači specijalne namene- termal barkod štampači , riboni i nalepnice
- KHT: merni uređaji
- APOSTORE: robotizovana apoteka
- Nice Label: softver za kreiranje i štampu barkod nalepnica
- Qguar: softver za upravljanje magacinom

Bitem

Imamo mogućnosti da Vam ponudimo, uz firmu Bitem, termo i hidroizolaciju kao i ostale gradjevinske materijale na veliko.

Odlična saradnja je ostvarena sa gradjevinskim firmama kao sto su Neimar V i Napred, a iz te saradnje godišnje na raspolaganju imaju oko 5 stanova ili poslovnih prostora.

Takodje uvoze sirovinu Polistiren koju plasiraju na tržiste Srbije i Balkana.

Dobavljači su uspešne firme kao što su Austrotherm,JUB, Villas Austrija,Knauf,Maxima ,Tikkurila...

PDM agro fruit

Jedinstvena robna marka "Zdravo iz Srbije" stiže iz privrednog društva PDM Agro fruit d.o.o. Pudarci.

Izabrali smo ih za saradnike jer  objedinjavaju proizvodnju voća i povrća iz Srbije, skladište, prerađuju, pakuju i nude proizvode kako na domaćem tako i na inostranom tržištu.

Poljoprivredni stručnjaci savetima obezbeđuju individulanim proizvođačima primenu najsavremenijih agrotehničkih mera u cilju povećanja prinosa i kvaliteta voća.

Poseduju savremenu opremu za kalibriranje, pakovanje i prohlađjivanje, produktivni su i rentabilni u proizvodnom procesu što predstavlja značajnu konkurentnost kompanije.

Dokmanovich

Da bi Vaši poslovni i životni prostori zasijali punim sjajem, treba Vam nameštaj naših partnera iz Dokanovich enterijera visoke klase. 

Bave se projektovanjem i proizvodnjom nameštaja, opremanjem svih vrsta enterijera kao i proizvodnjom vrata.

U stambenim i poslovnim jedinicama u Srbiji, regionu i Ruskoj Federaciji mogu se sresti njihovi proizvodi. Preduzeće je tehnički, obrazovno i iskstveno na izuzetno visokom nivou, što se najbolje ogleda u kvalitetu gotovih proizvoda.

Uz nas ćete imati najmanje briga i najbolju uslugu!     KONTAKTIRAJTE NAS!

Naš tim

Jelena Baltić
CEO - Executive director

Rajko Baltić
General Advisor

Branko Stojanović
IT and Technical consultant

Miloš Vučković
Legal Services

Danka Maksimović
Social Media

Vuk Šoć
logistika i koordinacija

Sandra Davidović-Stančević
Marketing graphic design

Kontakt